Help ik ben een starseed wat nu?

Starseed zijn wat houdt dat nou in?

Een starseed is een ziel die zijn oorsprong heeft voornamelijk buiten aarde. Deze ziel heeft al heel veel incarnaties gehad waarvan er veel buiten aarde zijn geweest. Sommigen zijn hier zelfs voor de eerste keer!

De starseeds of wanderers zijn zielen die uit alle uithoeken van het universum zijn gekomen om de mensheid op aarde te helpen in de shift van een 3D naar een 4D bewustzijn.

Starseeds hebben een bepaalde eigenschap die de aarde goed kan gebruiken tijdens haar ascentie/shift. Hierdoor is de starseed gevraagd om naar aarde te komen. Om als een ‘zaadje’ van ver te groeien tot een prachtige energie.

Wat is Ascentie?

De aarde is al een tijd met haar ascentie proces bezig. Ze wil groeien naar de volgende fase. Ze is klaar met haar 3D bestaan. Vergelijk het maar met de overgang van nog kinds zijn naar pubertijd. De mensheid lift op haar mee als vlooien op een hond. Niet alles dient haar meer.

De mensheid moet mee in het ascentie proces willen we meegroeien met de aarde. Velen  zijn mentaal al klaar voor de volgende fase. Echter moet er nog veeeel gebeuren!!

Om te kunnen asenderen in bewustzijn van 3D naar 4D zal de vibratie flink omhoog moeten. Het menselijk bewustzijn moet nog veel groeien. Hoe we elkaar behandelen maar ook hoe we dieren en de aarde behandelen.

Daar komen de starseeds dan in het spel. Velen van ons zijn hier om de vibratie te verhogen. Om de aarde te helpen in het herstellen van de natuur of om de mensheid bewust te maken van de verborgen agenda’s van de supermachten.

Wat wordt er bedoeld met ‘wakker’ zijn?

Of je bent ontwaakt is een moeilijk vraagstuk. Ontwaakt zijn betekent eigenlijk dat je weet wat er echt in je omgeving gebeurd en wat er toe doet. Je bent bewust op zielsniveau.

Je weet dat alles 1 is, en dat de bron/god in jou EN in iedereen en alles om je heen is. Een ontwaakt persoon weet dat de dood niet bestaat en dat men hier is met een doel.

cyclus en erkent het bestaan van entiteiten in op en buiten aarde. Kortom: Een ontwaakt persoon weet hoe het zit met de ‘matrix’ van onze realiteit.

Kenmerken van een ontwaakt persoon:

 • Je weet dat je een lichaam hebt en een ziel bent. Je gevoel van ‘ik’ verdwijnt steeds meer naar de achtergrond.
 • Je hebt geen behoefte aan bezittingen. En je bent ook niet bang iets te verliezen.
 • Je hebt geen goedkeuring nodig van anderen. Hoe anderen jou zien is ook niet belangrijk voor je.
 • Angst, jaloezie, haat, en vijandigheid hebben geen vat op je.
 • Je bent nederig en voelt je in geen enkel opzicht superieur omdat je realiseert dat iedereen 1 is.
 • Je denkt niet negatief over anderen en misgunt niemand wat. Ook niet de personen die jou wel wat misgunnen of hebben aangedaan.
 • Je zorgt voor jezelf, anderen, dieren en de natuur en je zal nooit iets doen wat 1 van deze kan schaden.
 • Je hebt jezelf en anderen vergeven voor de dingen die misschien niet zijn gelopen zoals je had gehoopt.
 • Je respecteert ieders mening omdat je het grotere plaatje ziet. Ook de meningen van anderen die misschien wel haaks op die van jou of het morele kompas staan.
 • Je bent altijd tevreden met wat je hebt. Ook al is het soms heel weinig.
 • Je wordt niet boos, ook al maakt iemand je kwaad. Je neemt ook geen wraak op welk front dan ook omdat je weet dat alles 1 is.
 • Je bekritiseerd en oordeelt niet over anderen en jezelf.
Hoe werkt het ascentie proces?

Dit is een belangrijke voor starseeds. Zoals ik al eerder schreef, starseeds zijn er vaak om de vibratie te verhogen, natuur en milieu te helpen, om mensen wakker te maken en/of om de waarheid aan het licht te brengen. Door o.a. deze 4 aspecten groeit de omgeving van de starseed waardoor er een steeds grotere groep ontstaat van wakkere mensen met een hoge frequentie die zorgvuldig met hun omgeving om gaan.  Is je vibratie hoog genoeg dan zal je van 3D naar 4D, naar 5D gaan. (of hoger)

De aarde zal asenderen hoe dan ook, de vraag is ga jij hier in mee? Starseeds zijn in veel gevallen al 5D of hoger alhoewel sommigen door hun omgeving en omstandigheden dit zijn vergeten. Ze gedragen zich dan als een 3D entiteit. Door wakker te worden in hun ware aard kunnen ze dus weer opklimmen naar 5D en hoger om zo hun omgeving te kunnen helpen ascenderen.

Wat houdt 5D in?

Alles om ons heen heeft een frequentie. Een trilling. Vergelijk het met een radio golf. Je kan alleen radio 538 ontvangen als je afstemt op hun frequentie. Alle radio golfen zijn altijd om ons heen, ook al horen of zien we ze niet. Zo is het ook met 5D bijvoorbeeld. Als jouw bewustzijns op de frequentie 5D trilt dan kan je hier gewoon nog zijn. Zichtbaar voor je omgeving omdat je in een 3D lichaam zit.

Je zend dat alleen wel signalen uit die niet goed passen bij sommige mensen of situaties. Je trekt dus eigenlijk alleen de mensen en situaties aan die passen bij jouw trilling. Zo kan het zijn dat sommige vrienden zich gewoon niet meer laten horen. Die verdwijnen dan uit je leven omdat ze niet bij jouw trilling passen. Je trekt dan wel weer anderen aan die wel bij jouw trilling passen.

Kenmerken van 3D

In de derde dimensie is tijd een heel belangrijk aspect voor ons. Het verleden, vroeger, nu en de toekomst. In de derde dimensie leer je door het leven hier te leiden over ons zelf. Je leert (jezelf) lief te hebben, te vergeven, te accepteren, grenzen te stellen in de meest moeilijke omstandigheden. Door moeilijke tijden leer je jezelf pas echt kennen.

Doordat er diepe dalen bestaan zijn er hoge pieken! Doordat het gebruikelijk is dat men een ‘blinddoek’ op krijgt vergeet je jouw oorsprong en waarom je hier bent en wat je moet leren. Dit maakt het een extra mooie en intense uitdaging. Sommige lessen moeten meerdere levens geleefd worden willen ze doordringen. 3D is perfect voor deze harde leerschool!

de 4e dimensie

Tijd bestaat niet meer in de vierde dimensie. Je voelt je na elke keer dat je weer groeit een nieuw persoon maar erkent wel dat de oude ik er nog steeds is, parallel aan de nieuwe ik. Je leert in 4D oude trillingen op te lossen en je leert jezelf en andere vergeven. Je oordeelt niet meer maar kan het objectief bekijken omdat je het geheel ziet. Maak je iets mee wat je normaal als onprettig ervaart zal je dit nu vanuit een heel ander ooghoek zien. Je weet dat je er van moet leren en je doet er alles aan om deze boodschap door te krijgen. Je legt de schuld niet bij een ander.

Je erkent dat je zelf je eigen manifestator bent van je leven en dat er geen toeval bestaat. Alles wat er gebeurd in je leven is daar omdat het zo moet zijn. Niets is toeval, niets ‘overkomt’ je gewoon. Alles is door jezelf en je hogere zelf zorgvuldig geplant om jou te helpen leren.

Kenmerken van 5D

Je bent liefdevol, hebt 100% vertrouwen in alles en iedereen om je heen, je hebt geloof en genade voor iedereen. Ook al zou je in 3D daar moeite mee hebben. In 5D niet meer. Zelf liefde en naasten liefde zijn de twee belangrijkste peilers, door jezelf lief te hebben heb je moeiteloos ook alles om je heen lief. Je leeft in totale vrijheid, zonder verwachtingen, mee dobberend op de stroom van het leven. Wetend dat je alles krijgt wat je nodig hebt op het moment dat het moet. Je staat open voor alles zonder oordeel en zonder angst.

Wil jij weten waar je vandaan komt en wat je missie is? Boek dan via QHHT Nederland een quantum hypnose sessie! Lees hier meer over op de pagina

error: Content is protected !!